08
Sep

Művészettel a változásokért!

A „Mell-véd Közösség az Emlődaganatosokért” civil közösség 2017. augusztus 24-én rendezte a „Díszítsük fel az onkológiák falát!” záró-projektjét, a Budapest Egyesített Szent István – Szent László Kórházban (ESZSZK), a Szent László kórház onkológiai osztályán.

Ezúttal 3 nagyméretű mandala festmény átadására került sor. A nap fénypontjai Lengyel Csilla, Tiszai Annamária, és Szocsevka Mariann voltak.

A projektzáró programon – a terem befogadó kapacitásához is igazítva – 35 fő vett részt, köztük a projekt támogatói, több daganatos civil szervezet elnöke, és az intézményi részleg dolgozói is. A programot megtisztelte Colin Bulka, a JDC magyarországi új igazgatója is. Ezúttal meghívtuk – pártállástól függetlenül – a Parlamenti döntéshozatal képviselőit is.    Nem titkolt célunk az volt, hogy hallják a magunkon tapasztalt problémákat, hiányosságokat, elakadásokat, álmainkat, vágyainkat, és ösztökéljük őket a problémák okai feltárásáért, megszüntetéséért, és magas szinten legyenek szószólók céljainkért.

A program köszöntőjét Marácz Ibolya Zsófi közvetítette a hallgatóságnak.

Köszönetet mondunk a kutatóknak, orvosoknak, egészségügyi dolgozóknak, onko-pszichológusoknak, szakemberek sokaságának, hozzátartozóknak, sorstársaknak, segítőknek, akik elkötelezetten teszik dolgukat a daganatos betegségek - az emlődaganat túlélése érdekében. Programunkkal tisztelgünk a daganatos betegségben elhunytak emlékére, a küzdőknek sok erőt, gyógyulást kívánunk.

 Köszöntötte a távolból Nancy G. Brinker-t, aki 2001 és 2003 között, Budapestre akkreditált amerikai nagykövet, s ekkor, nagyköveti minőségében lerakta alapjait a mellrák ellen küzdő összefogásnak.

Köszönetet mondott Jó Mariannának, a MAZS alapítvány Női Egészség Megőrző Program programvezetőjének.

Ismertette a projekt célját, és korábbi állomásait. Üzent a nőknek, hogy a kapott mammográfiai szűrésre menjenek el, mert az egyénnek is van felelőssége.

Elmondta, a festők – akik mindnyájan emlődaganattal érintettek - elsősorban önmaguk gyógyulásáért festettek, átélve a művészet, mint az egyik terápiás módszer élményét, a közösségi élményeket. Arról is beszélt, hogy a projekt további céljaként, a festők, képeiket azokhoz a részlegekhez ajánlották fel, ahol a stresszel teli várakozók feszültsége enyhülhet, a képek pedig hitet, bizakodást közvetítenek a nézelődők számára is. Az ott dolgozóknak pedig, ha rápillantanak, erőt adnak, és emlékeznek köszönő üzeneteinkre.

A köszöntőben elhangzottak olyan emlővizsgálattal kapcsolatos problémák, beteg utakban elakadások, amelyek azonnali cselekvést igényelnek a mellrák, és a daganatossággal küzdő sorstársak, hozzátartozókat érintően. Emellett szó volt az Európai Bizottság által már 2003 óta ajánlott, és Magyarországon még nem lévő, Integrált Rák-elleni Nemzeti Stratégia szükségességéről is, amely hosszú távon cselekszik a daganatosságból elhalálozás csökkentéséért, a korai diagnózis, gyógyítás, rehabilitáció, palliatív ellátás, nyomon követhetőség és minőség biztosítás követelményeinek alkalmazásával. Szorgalmazta a 2015-ben indult „Európai összefogás a mellrák ellen!” (EU ECIBC) európai program magyarországi elterjedését is, amely a tagországok számára önkéntes alkalmazási lehetőség.

A program célja: az onkológiákon jöjjenek létre olyan emlőUnit egységek, ahol – nemektől függetlenül - a minőség biztosítás gyakorlati alkalmazásával történik a szűrés, gyógyítás, rehabilitáció, palliatív ellátás, és nyomon követés is.

A tájékoztató gondolatok után következtek a nap ünnepeltjei, festőink bemutatták képeiket, élményeiket, gondolataikat. Felidézték a festéskori érzéseiket, élményeiket, óhatatlanul előjöttek az akkori nehézségek, hiszen volt, aki a festés idejében járt sugárkezelésre. El-elcsukló hangok, könnybe lábadt szemek tükrözték festőink érzéseit, meghatódottságát.

Képeiket jó szívvel ajánlották az intézmény falaira:

 

Szocsevka Mariann képe:       „A női erő”

Tiszai Annamária képe:            ”Virányos Lételem”

Lengyel Csilla képe:                 ”Nap-fény”


Tiszai Annamária a képét a Hospice részlegbe ajánlotta fel.

A képbemutatók után Dr. Bodoky György professzor úr, a Szent László Kórház onkológiai osztályának vezetője mondott köszönő beszédet. Méltatta a program tartalmát, célját, bátorságát. Elmondta, örül, hogy szó esett a problémákról, mert ezekről beszélni kell, e nélkül nem lehet előbbre jutni. Üdvözölte a civil szerveződés kezdeményezését, amellyel a döntéshozatali szintről is megnyertek személyeket. Kihangsúlyozta, kell, hogy legyenek szószólói a döntéshozatalban, akik a civil szervezetek és az intézményi problémák megoldásait közvetítik, hiszen számos teendő van. Gratulált a festőknek, köszönetet mondott külön is azért, hogy a hospice részlegre is gondolt a civil szerveződés. Budapesten ők az egyetlen hely, ahol hospice részleg is létezik. Fontosnak tartja a köszöntőben is elhangzottakat, az egyének felelősségét, az intézmények fejlesztését, a nemzetközi ajánlások megismertetését, a stratégiai jellegű új információk megismerését, az emlődaganatosságban az érintettek által tapasztalt akadályok megismerését, és megszüntetését, s azt is, hogy a méltó emberi élet elmúlását a lehető leg-emberibb körülmények között lehessen biztosítani. A professzor úr fontosnak tartotta, hogy rövid beszélgetést folytasson a döntéshozatalból jelenlévőkkel is, említve az általa is legégetőbbnek tartott teendőket. Hiányolta a férfi döntéshozatali személyeket - okkal, joggal. Bizakodását fejezte ki az irányba, hogy a jelenlévő döntéshozatali személyek közösen, együttes megegyezéssel cselekednek majd a szükséges lépésekért.

Az ünnepi program után csoportfotózásokra került sor, majd kötetlen program keretében folyt tovább a rendezvény.

A „Díszítsük fel az onkológiák falát!” projekt a Mell-véd - Közösség az emlődaganatosokért civil közösség kezdeményezése. Küzdünk az emlődaganatosság túléléséért, életminőségünk jobbításáért, sok ezer emberi életért, a diagnózis után a gyors kezelésért, rehabilitációért, a kuruzslók/félrevezetők elleni fellépésért, az új gyógyszerek hozzáféréséért, a mellrák ellen küzdő civilek együttlétéért, fejlesztésekért.

Külön megtisztelő volt érzékelnünk a döntéshozatali szintről megjelent illusztris vendégek közös, elkötelezett cselekvési szándékát, a szinte mindenkit érintő ügyben.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik részesei, segítői voltak projektünknek.

Hittel, bizakodással tekintünk a jövőbe. Hisszük, hogy projektünk, lépéseink jó ügyet, előre lépést szolgáltak. Hidat építettünk a döntéshozatali szint felé is, hisszük, nem volt hiába való.

A „Mell-véd” közösség jó egészséget, a küzdőknek, hozzátartozóknak sok-sok erőt, gyógyulást kíván!

Hargitai Márta ötletgazda, programmenedzser

(fotó: Erdős Júlia)

Életigenlők.hu, rakellen.hu
A rák ellen az emberért, a holnapért! Társadalmi Alapítvány 1214 Budapest, Kossuth Lajos u. 152.

+36/1-217-0404

Adószám: 19009557-2-43

Bankszámlaszám: OTP 11713005-20034986-00000000

IMPRESSZUM


Created by maiskola.hu