01
Dec

Alapítványunk az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületének tagja

Etikai Kódex


A Rák Ellen- Az Emberért, A Holnapért Társadalmi Alapítvány éves bevételei nem haladják meg a 200 millió forintot, ezért az Alapítvány nem köteles könyvvizsgálatot végeztetni.

A Rák Ellen- Az Emberért, A Holnapért Társadalmi Alapítvány gazdálkodását és működését az alapítvány három tagból álló Felügyelő Bizottsága ellenőrzi. Ennek során a kuratórium elnökétől jelentést, a munkavállalóktól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, betekinthet az iratokba, azokat megvizsgálhatja.

A Rák Ellen- Az Emberért, A Holnapért Társadalmi Alapítvány irataiba a jogszabályi előírásoknak megfelelően az alapítvány irodájában (1214 Budapest, Kossuth Lajos u. 152.) bárki betekinthet munkaidőben, előre egyeztetett időpontban. A betekintés során mindvégig szem előtt kell tartani, hogy személyes adatokat, üzleti titkokat vagy egyéb adatvédelmi- vagy személyiségi jogot sértő adatokat jogosulatlan személy nem ismerhet meg.

 

HASONLÓ CIKKEK: /hu/atlathatosag


01
Dec

Panaszkezelés

 

Panaszkezelési szabályzat

Partnereink számára lehetőséget biztosítunk panaszaik, észrevételeik, javaslataik benyújtására.

Hivatalos iratainkba való betekintés lehetősége mindenki számára adott (kivéve a személyes adatokat tartalmazó vagy más okból nem nyilvános iratokat). Iratainkba való betekintésre budapesti központi irodánkban, munkaidőben, előzetes bejelentkezés alapján van lehetőség.

Kapcsolatfelvétel postai úton:

1214 Budapest, Kossuth Lajos u. 152.

Kapcsolatfelvétel telefonon:

+36/1-217-0404

Kapcsolatfelvétel elektronikus úton:

rakellen@rakellen.hu

Az iroda nyitvatartási rendje:

hétfő-csütörtök: 10:00-16:00, péntek: 10:00-12:00 (előzetes telefonos egyeztetés)

Panasztevő jogai:

  • joga van arra, hogy panaszt tegyen a fenti csatornákon (írásban a fenti postai és elektronikus levélcímen, illetve telefonon),
  • joga van arra, hogy névtelen maradjon a folyamat során,
  • joga van ahhoz, hogy a lenti folyamat alapján meghatározott időn belül panasza kivizsgálásra kerüljön, és panaszára választ kapjon

A panaszkezelés menete:

A postai úton érkezett panaszok beérkezéskor iktatásra kerülnek, az elektronikus levelek beérkezési dátuma az e-mail fejlécében rögzített dátum. A panasz a beérkezést követően az irodavezetőhöz kerül, aki szükség esetén a panasz kezelésébe bevonja az Alapítvány kuratóriumának elnökét. A panasz kivizsgálása legkésőbb a beérkezést követő munkanapon megkezdődik. A kivizsgálás eredményéről, a panasz kezelésének módjáról a panaszt benyújtó a kivizsgálás befejeztével tájékoztatást kap a panasztételi csatornán (postai úton vagy elektronikus levélben). Ennek időtartama 5 munkanap (ettől eltérő esetben a panaszt benyújtó értesítést kap az eljárás időtartamának meghosszabbításáról, illetve annak okáról). A panasztétel lezárását követően valamennyi kapcsolódó feljegyzés, adat tárolásra kerül az Alapítvány irodájában. Amennyiben helyesbítő tevékenység kerül indításra, annak eredményéről, illetve a bevezetés határidejéről a panasztevő tájékoztatást kap.

Panaszkezelési beszámoló 2018

Panaszkezelési beszámoló 2019

Panaszkezelési beszámoló 2020

Panaszkezelési beszámoló 2021

Panaszkezelési beszámoló 2022

Panaszkezelési beszámoló 2023

 

Panaszkezelési szabályzat

HASONLÓ CIKKEK: /hu/atlathatosagA rák ellen az emberért, a holnapért! Társadalmi Alapítvány 1214 Budapest, Kossuth Lajos u. 152.

+36/1-217-0404

Adószám: 19009557-2-43

Bankszámlaszám: OTP 11713005-20034986-00000000

IMPRESSZUM


Created by okeery.com