14
Dec

Oncothermia a daganatterápiában

 

Öröm számunkra, hogy professzor dr. Szász András, aki egy speciális onkológiai eljárás kidolgozója interjúban elmondja, milyen előnyei vannak a daganatterápiában az ún. oncothermia módszernek.

- Professzor úr az Ön által alkalmazott oncothermia egy speciális módszer? Mondhatjuk hungarikumnak is, esetleg?

- Az oncothermiát 1988-ban fejlesztettem ki és alapítottam az Oncotherm céget az Eötvös Loránd Tudományegyetem professzoraként, mint a felületfizikai tanszék vezetője. Sajnos Magyarországon már az elejétől fogva nem sikerült olyan támogatót találni, aki az alkalmazást lehetővé tette volna, ezért Németországban, Bad Aibling-ban kezdtem a klinikai kutatást. A Bad Aibling-i klinikai vizsgálatok egyértelműen pozitívak voltak és 1994-ben a kifejlesztett készülék megkapta a német minőségbiztosítási bizonyítványt. Így a készülék maga az ötlettől a megvalósításig Hungarikum, de a klinikai próbák és klinikai protokollok kidolgozása német orvosi tapasztalatokon alapszik.

- Mi az oncothermia lényege?

- Az oncothermia egy olyan rákkezelő eljárás, amit bármilyen tumorra lehet alkalmazni, kivéve a leukémiát, vagy más vérrák jellegű betegségeket. Lényege, hogy rádiófrekvenciás áram elven alapszik, melynek frekvenciája a szokásos FM rádiók frekvenciájánál jelentősen kisebb. A kezelés fájdalommentes, a betegek általában kellemes meleget éreznek a kezelés alatt, mely során pihennek vagy sokszor el is alszanak.

- Melyek a módszer alapelvei?

- A módszer egy elektromágnenes kölcsönhatást használ, amely a rákos sejtet az egészségestől különböző tulajdonságai alapján ki tudja választani és meg tudja semmisíteni. Ez a szelekció a lényeges elem, amihez az újabb kutatások alapján immunerősítési folyamatok is hozzájárulnak, ezzel kialakítva annak a lehetőségét, hogy a tumor elpusztításával együtt még egyszer ugyanez a tumor ne jelenhessen meg. Ezt tumorvakcinációnak hívjuk és 2015-ben szabadalmaztattuk Európában és az Egyesült Államokban. A módszer alapelvei azon alapszanak, hogy a rákos sejtek nagyobb energia igényűek, mint az egészségesek, ezért nagyobb mennyiségű tápanyagra van szükségük, ami az élő szövetben az ionok koncentrációjának növekedését jelenti. A nagyobb ionkoncentráció lehetővé teszi, hogy a kis ellenállás alapján az áramot oda irányítsuk.

Ezen kívül a tumoros sejtek kiszakították magukat az egészséges szövet rendjéből, önálló módon élnek és ezért a környezetükhöz kapcsolt kötéseket megszüntetik, ezzel is szabadságot adva a nagyobb energiabevitelnek és helyváltoztatásnak. Ez a körülmény szintén megkülönbözteti a rákos sejteket az egészségesektől és kihasználható a megfelelő elektromágneses kölcsönhatások szempontjából. Még két lényeges elem járul hozzá a speciális szelekcióhoz. Az egyik, hogy a megválasztott frekvencia a rákos sejtek membránján rezonanciára (tudományosan frekvencia diszperzióra) képes, a másik, hogy a strukturális tulajdonságok (tudományosan fraktál tulajdonságok) egy modulációs folyamattal kihasználhatók a szelekció pontosításához.

- A hazai intézményes gyógyászatban - az egészségügyben - alkalmazzák-e az oncothermiát ún. tb-támogatottan?

- Hazánkban az 1990-es évek végén egy magánvállalkozás (HTT-Med) és egy közkórház (Péterffy Sándor Utcai Kórház) alkalmazta az eljárást, de az etikai bizottság határozata alapján ezeket megszüntették. A Semmelweis Egyetem Radiológiai Klinikája Makó Ernő professzor úr és Dank Magdolna professzor asszony vezetésével ugyanebben az időben alkalmazta a módszert, de sajnos Makó professzor halála miatt ennek folytatása meghiúsult. 2005-ben a Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégium mint rutineljárást jóváhagyta az oncothermia alkalmazását azokban a magyar központi kórházakban, melyekben minden más, a modern onkológiát reprezentáló kezelés elérhető. Így került készülék az Országos Onkológiai Intézetbe, az Uzsoki Utcai Kórházba, a gyulai Pándy Kálmán Kórházba, a szombathelyi Markusovszky Kórházba és a kecskeméti Onkoradiológiai Központba.

Cégünk a megfelelő hatáselemzésekhez szükséges komoly anyagi ráfordítással többször is kezdeményezte az OEP befogadást, megmutatva az OEP számára a befogadás gazdaságosságát. Sajnos ez máig nem sikerült. A 2005-ös határozat következtében az oncothermia felhasználása Magyarországon, két kórház kivételével, (a szombathelyi és kecskeméti klinikák) megszűnt. Sorsfordító változást hozott a Semmelweis Egyetem által 2 évvel ezelőtt elnyert pályázat, mely komoly összeggel támogatja az oncothermia kutatásait több kutató tanszék együttműködésével, valamint a project az egyetem Onkológiai Centrumában egy hipertermia kezelő és betanító központ létrehozását tűzte ki célul. A pályázat végrehajtása az előre meghatározott ütemtervek szerint halad, 2019 decemberében fejeződik be. Reményeink szerint ezzel majd az OEP finanszírozás elérhetővé válik a betegek számára. Magyarországot is beleszámítva jelenleg 34 országban használják az eljárást. A készülék teljes mértékben hazai gyártmány, a 160 hazai beszállítóval működő 30 éves Oncotherm Kft. terméke. A jelenleg használt több mint 400 helyen levő készülék évente több mint 200.000 kezelést biztosít a rászoruló betegek számára. Emellett 25 külföldi egyetemmel állunk kutatási kapcsolatban, akik számos publikációjukkal támasztják alá az oncothermia sikerességét. Az oncothermia eljárás jól beleilleszkedik a hagyományos gyógyászat keretei közé és alapvetően komplex módon egyesíti a klasszikus orvoslást a modern integratív és kiegészítő eljárásokkal. A működtetés feltétele egy onkológus orvos részvétele, ellenőrző tevékenysége a kezelésekben és megfelelő onkológiai indikáció a beteg állapotáról. Az oncothermia eljárás nemcsak minden rákos daganatra, hanem annak minden állapotára alkalmazható, így az áttétes, vagy újra megjelenő tumorok szintén sikeresen kezelhetőek ezzel az eljárással. Fontos megjegyezni, hogy az eljárás általában csak kiegészítő kezelésként alkalmazható, kivéve azokat az eseteket, melyekben a konvencionális kezelések már nem vezetnek eredményre, mert a beteg tumora tovább fejlődik. Ezekben a sokszor terminális állapotú esetekben is komoly segítséget jelent az oncothermia. Célunk az életminőség megfelelő szinten tartása mellett az élettartam meghosszabbítása.

- A magánpraxisok közt jól ismert Yamamoto Intézetben - aminek vezetője Prof. Dr. Hegyi Gabriella orvos, A rák ellen, az emberért, a holnapért! Társadalmi Alapítvány kurátora - a hagyományos orvoslás és a komplementer medicína több területe megfér egymás mellett, az intézet vezetője vezeti... Az integratív gyógyászat - a hagyományos orvoslás és a kiegészítő gyógymódok együttes alkalmazása - Ön szerint mikor valósul meg általánosan?

- Prof. Dr. Hegyi Gabriella, mint a Pécsi Tudományegyetem ETK Komplementer Medicina Tanszék vezetője régóta támogatja az eljárást és küzd azért, hogy minél szélesebb körben hozzáférhető legyen hazánkban is. Az integratív medicina gondolatköre és céljai megegyeznek az oncothermia általános alkalmazásával, amit előadásaimban úgy szoktam kifejezni, hogy csak a tumort, önállóan nem szabad kezelni. A tumoros beteget kell kezelni. Véleményem szerint az orvos betegközpontú kezeléseket kell, hogy végrehajtson, amelyben figyelemmel van a beteg általános állapotára, körülményeire, életminőségére. Ez maga után vonja azt, hogy különböző kiegészítő gyógymódok alkalmazása az esetek jelentős részében szükséges, melyet nagyon jól alátámaszt az a robbanásszerű fejlődés, amit az immunonkológia megjelenése és hatalmas sikerei jelentenek a rákgyógyászatban. Az oncothermia eljárás ennek mentén fejlődik tovább és alakítja ki azokat a lehetőségeket, amelyek a beteg számára a legoptimálisabb lehetőségeket biztosítják. Az eljárások együttes alkalmazása komplex módon teszi lehetővé a beteg gyógyulását.

- Az oncothermia daganatterápia melyik fázisában épülhet be a kezelési ütemtervbe?

- Az oncothermia legnagyobb sikerei az előrehaladott állapotú betegeknél van, ahol a klasszikus gyógyászat már csak a tünetkezelés feltételei mellett tud segíteni a betegen. Az oncothermia még ezekben az esetekben is eredményesen alkalmazható. Jelenleg nem tudunk olyan szilárd tumorról vagy annak előrehaladott állapotáról, amelyben ne lenne alkalmazható az oncothermia eljárás. Az eljárást, ha klasszikus eljárásokkal pl. radio-, kemo- vagy génterápiával együtt alkalmazzák, akkor általában csökkenti a klasszikus eljárások mellékhatásait azzal együtt, hogy szinergikusan együttműködve jelentősen jobb eredmények érhetők el az együttes alkalmazással. A kezelési ütemtervet onkológusok csoportjának (oncoteam) kell meghatároznia figyelembe véve a beteg állapotát, amely lényegében az integratív medicina gondolatkörének megvalósulása.

- Mindenki számára alkalmazható?

- A leggyakoribb előfordulások a primer és áttétes helyek: az agy, tüdő, máj, csont megfelelően kezelhetőek, és még olyan helyzetekben is alkalmazható a kezelés (pl. a nem operálható tumorok), amelyekben más eljárások önállóan alkalmazva nem járnak sikerrel.

- Vannak-e ellenjavallatok, esetleges kontraindikációk?

- Természetesen vannak olyan állapotok, melyben a kezelés nem alkalmazható. Ilyenek a várandós kismamák, a kómában lévő vagy kommunikáció képtelen betegek. A beépített implantátumok, elektronikus szabályozók minden esetben komolyabb odafigyelést igényelnek és a kezelés megkezdése előtt ki kell értékelni a hely és a beépített anyag minősége szempontjából az alkalmazhatóságot (lokalizáció). A leggyakoribb probléma azon mellrákok kezelése, amelyek szilikon implantátummal rendelkező egyéneknél jelentkeznek, mert az implantátumon keresztül az implantátum felszakadásának veszélye miatt a kezelés tilos.

- Professzor úr, egészségesen él? Hogyan valósítja meg ebben a felgyorsult világban a természetes életmód alapvető kritériumait? Gondolok itt az alapítványunk virágszirmaiból néhányra: természetes étrend, nevetés, alvás, örömteli tevékenység, ima...

- Egészségesen élek. 72 éves vagyok és intenzíven dolgozok, utazok, tanítok. Sok helyre hívnak előadni, a legtöbbször európai és távol-keleti országokba. Életmódomat a munkám szabja meg és nagyon szerencsés embernek tartom magam, hogy élvezettel a hobbimat művelhetem és ennek minden perce örömet jelent számomra. 45 éve tanítok, melyet szerencsére tovább vihetek a Szent István Egyetem kihelyezett Biotechnika Tanszék vezetőjeként. Jelenlegi feladatom a biotechnika tanításán túl a tudomány és tudományos gondolkodás átvitele a gyakorlatba és tapasztalataim átadása a technológia ipari alkalmazása számára Naponta tornázok, és a mindennapos sétáim alatt komoly elmélkedésre van lehetőségem. Örülök, hogy fiatalok között lehetek, akár az általam alapított cégben, akár pedig tanítványaim között. Különös örömmel tölt el, hogy az Oncotherm Kft. továbbfejlődését fiam Dr. Szász Olivér vállalta magára és vezeti a cég jelenlegi tevékenységét. Lányom, Dr. Iluri Nóra és feleségem, Dr. Csih Zsuzsanna eddig is mindenben segítették munkánkat, amit én ezután is nagy élvezettel veszek igénybe.

- Mi az Ön életigenlése?

- Életigenlésem egyértelműen pozitív és úgy érzem, hogy eddigi életemmel és ezutáni tevékenységemmel is olyan értékeket tudok teremteni, amelyeket az újabb generációk tovább tudnak fejleszteni és élvezettel és haszonnal tudnak használni a rászoruló emberek megsegítésére.

Vajda Márta
A rák ellen az emberért, a holnapért! Társadalmi Alapítvány 1214 Budapest, Kossuth Lajos u. 152.

+36/1-217-0404

Adószám: 19009557-2-43

Bankszámlaszám: OTP 11713005-20034986-00000000

IMPRESSZUM


Created by maiskola.hu