15
Apr

Sejtközi kommunikációval a harmónia megteremthető

 

Csak hagyjuk!

Boldogság. Harmónia. Elégedettség. EGÉSZség. Szeretet. Ezek a kifejezések, fogalmak mindenki számára vágyottak. Sok esetben azt is tudjuk, hogy mi mindent érdemes bevállalni értük. És azt is tudjuk nagyon sokan, hogy ezek egyénre szabottan és egyetemlegesen is értelmezhetők. Mégis az a kívánatos, hogy mindenki a maga háza táján, a maga személyiségében tegye meg, amit megtehet. Holisztikus módon tekinteni az embert akár egészségről, akár gyógyulásról van szó, a Matrix Holistic Centert megálmodó, létrehozó klinikai biokibernetikus számára egyértelmű, hogy csak a soknézőpontú megközelítés vezethet eredményre. A sejtek közti kommunikáció mibenlétéről, hatásairól és a kutatott-fejlesztett módszer felhasználási területeiről, a kozmikus energiák hétköznapi szintű összehangolásáról beszélgettünk a MÁTRIXban Lednyiczky Gábor igazgatóval.

– Gábor, kutató, harmóniakereső, gyakorló-felhasználó, oktató és igazgató egyaránt vagy, melyik számodra az elsődleges, ha a novemberben megnyitott Matrix Holistic Center-t tekintjük?

– Mindegyik. El sem tudom választani egyiket a másiktól. Ezek a funkciók mélyen összetartoznak, egyikük létre sem jöhetne a másik nélkül. A Mátrix Központokban azzal foglalkozunk, hogy segítünk a lényünk központját megtalálni, a kiegyensúlyozottságot és a belső békét elérni. Ezt a folyamatot azért tudtam célként megjelölni, mert kutatóként eljutottam oda, hogy a szervezet önszabályozási folyamatait olyan mértékben megismertem, hogy megértettem a test és a lélek kapcsolatát. A szervezet működése nagyban függ a szöveti folyamatokat szinkronizáló információáramlástól, ami meg jelentősen változik a lelki folyamatok hatására. Ezért nagyon lényegesnek tartom és oktatóként is sok tapasztalatom van abban, hogy mindenki elkezdjen szembenézni saját érzéseivel, megtanulja érzékelni önmagát és törekedjen a belső blokkok erőforrássá való átalakítására. Természetesen én is használom az általunk alkalmazott módszereket és csak olyan dolgokat ajánlok másoknak, amelyek alkalmazásában már magas szintre jutottam.

– KIT? Mit jelent ez a mozaikszó?

– A KIT a kibernetikai információs technológia kifejezést rövidíti le. Jelentése pedig az, hogy a szervet irányító folyamataival foglalkozunk, azokkal a színfalak mögötti, az összehangoltsághoz szükséges informatikai folyamatokkal, amelyek sokszor sérülnek a mai iparosodott élettérben. A KIT segítségével jelentősen javulhat a szervezet belső összhangja és ezáltal az alkalmazkodóképessége: terhelhetőbb lesz és teljesítménye javul. Ez a kiegyensúlyozottság lelkileg és mentálisan is meglátszik. Gyakorlatilag pihen az ember 30-60 percet, mialatt a szöveti kommunikációs folyamatok speciális támogatást kapnak: egy olyan mikro-teret hozunk létre, amely a mobiltelefon lefedettségi zónájához hasonlítható. Ugyan úgy, mint a mobil kommunikációban, itt is „hordozóhullám” szerepe van a létrehozott térnek. A szervezet saját jelei válnak elérhetővé a lefedettségi zónán belül, azaz javul a saját jelek elérhetősége, tehát jobban tudnak egymásról a biológiai egységeink. A szövetek változásával, korosodásával a jelátviteli képességek romlanak, ha szabadgyökök, egyéb metabolikus salakanyagok, gyulladások, vagy hegek képeznek akadályokat. Szintén jelentősen befolyásolja ezeket a folyamatokat a hidratáltság. Egy másik interferencia forrása a központi idegrendszer és a szív „kizökkent” működése, mert elektromosan ezek a testrészek olyan aktívak, hogy könnyen viharokat kavarhatnak, vagy éppen kiegyensúlyozóan hathatnak bármelyik belső jelátviteli folyamatra. A felsorolásból kitűnik, hogy mindenkinél lehet javítani a szöveti kommunikáció minőségén, tehát a KIT jótékony hatását érdemes napi szinten
igénybe venni.

– Szinte nincs olyan mai ember, aki ne ismerné a mondást: ép testben ép lélek. Hol van az a bizonyos lélek? A sejtjeink szintjén vagy máshol keressük? Egyáltalán keresni kell vagy csak hagyni érezni valahol, legbelül, vagy legfelül… Szerinted?

– A teológiai értelmezést most félretéve, érdemesnek látom arra szorítkozni, ami a szervezeti és a szöveti vezérlési folyamatok levezényléséhez szükséges lélek, mint belső, vagy lényegi irányító meghatározásához szükséges. Az életre jellemző folyamatok csak egy kozmikus beágyazottságban képzelhetőek el. Minden élőlénynek szüksége van a környezetére, életterére. Ezen a módon az erdő összes lakója összeköttetésben áll, a bolygónk összes élőlénye összeköttetésben áll, de a Föld bioszférája (teljes élettere) csak a Naprendszeren belül ilyen, amilyennek ismerjük és amilyennek a szervezetünk ismeri és elvárja… A Naprendszer természetesen nem ilyen lenne a Tejúton kívül… és a sort folytathatnánk. Az egymással való együttműködés művészete az egészség. Az erdő egészséges, ha tagjai kellően együttműködőek. E nélkül még a növények beporzása sem lehetséges. A szervezet részeinek megfelelő együttműködése jelenti az egészséget. Amennyiben valamelyik testrész, vagy szöveti zóna tartósan túl aktív, akkor ezzel bizonyos folyamatok előtérbe kerülnek, mások pedig háttérbe szorulnak és megbomlik az egység. A sejtekben, szövetekben, szervekben, az egész szervezetben, valamint az egész földi közösségben meglévő együttműködési képesség függ a belső kommunikáció minőségétől. Minden autonóm kommunikációs szintnek megvan a maga „tudatállapota” (nevezzük most így az információ-feldolgozó képességet), tehát minden biológiai egység integritására vigyáznunk kell. Mivel itt a különböző szintek egyszerre működnek önállóan és együttesen is, eljutottunk oda a biológiában, ahová az ősi kultúrák és a modern pszichológia szemlélete is: egyszerre van dinamikája a résznek és a nagyobb egységnek, aminek a rész egy autonóm egysége. Ha ezt a belső dinamikát léleknek hívjuk, akkor megértjük, hogy biofizikai szempontból a lélek annak a mezőnek a megfelelője, amelyik a dinamikát működteti. Én, mint ember, amikor a lelkemről beszélek, akkor biológiai szempontból a szervezetem egészének dinamikáját kezelem lelkemként és folyamatosan arra a kozmikus egységre vágyom, amely a feloldása a „rész-törekvéseimnek”, azaz az elkülönülést okozó törekvések eltűnése a „nagy egésszel” való együttműködés összehangoltsága által. Ennek a megélése fokról fokra tökéletesíthető. Olyan élmények jelentik a kezdeti inspirációt, mint egy jó alvás utáni ébredés, látni egy csecsemőt önfeledten játszani, átélni a „levegő harapását” a hegyekben, azonosulni egy magával ragadó zenével… amikor csak úgy jól érezzük magunkat és megszűnik a mentális pörgés.

– Mi a sejtek egymás közti kommunikációs nyelve?

– Apró hullámokkal kommunikálnak, mint megannyi kis rádióállomás. Ennek bizonyos paramétereit már értelmezni tudjuk. Hasonlóan a rádiózáshoz, egy sejtre, egy biológiai adóra is jellemzőek a műsorösszetételek, a jeltovábbítási sávok, a lefedettségi tartomány; vagyis a hullámok paraméterei. Ezeket a paramétereket azonosítjuk be a kutatásoknál, vagyis feltérképezzük a biológiai kommunikációs sávokat. A „műsortartalmat” viszont csak úgy tudjuk megvizsgálni, hogy kivárjuk a biológiai hatást; ez azt jelenti, hogy a közvetlen tartalmat nem értjük, csak azt, hogy mire vonatkozik, azaz melyik élettani folyamathoz nyújt hasznos adatokat. A szakzsargonban ezt „elektromágneses biokommunikációnak” hívjuk. Azok a tudósok, akik ezzel a témával foglalkoznak, mind megegyeznek abban, hogy az elektromágneses biokommunikáció un. „mező jellege” biztosít lehetőséget ahhoz, hogy ennyi jel egyszerre jelen legyen, és szelektíven értelmezhető legyen a szervezetben. Megint telekommunikációs példával élek, hogy egy hasonlat erejével megvilágítsam a mezőhatás lényegét: itt a szobában több ezer rádió és tv csatorna fogható, valamint jó pár mobiltelefon működik ugyanebben a térben, meg a wifi-k, a mentők, a rendőrség, a katonaság, a polgári légiirányítás jelei is rendelkezésre állnak, ha megfelelő vevőkészüléket használunk. Ez azt jelenti, hogy szinte korlátlan számú információs sáv működik zavartalanul ugyanabban a térben. A mező (tér/térhatás) csak akkor nem biztosít átjárhatóságot egy hullám számára, ha valami interferál vele, ha egy másik hullám úgy ütközik vele, hogy a kölcsönhatás jelentősen megváltoztatja mindkettő ütköző hullám paramétereit. Sarkítva (és erősen leegyszerűsítve) azt mondhatjuk, hogy az egészséges szervezet minden jele mindenhol mérhető, a beteg szövetekre jellemző zavar-jelek viszont főleg a zavar helyére korlátozódnak. Az adaptációs tevékenységek akkor tudnak hatékonyan érvényesülni, ha a zavartalan részek minden kis helyi zavarról tudomást szereznek. A KIT azért jelent újat a biológiában, mert nem kívülről próbál beleszólni a szervezet belső szabályzási folyamataiba, hanem az információáramlás támogatásával a szervezet saját belső zavarelhárítását és traumafeldolgozását hozza helyzetbe.

– Milyen szolgáltatásokat nyújt a központ, amit létrehoztál? Kik veszik igénybe? Milyen visszajelzéseket kaptok?

– A Mátrix Központ személyre szabottan segít abban, hogy a vendég „megtanulhassa önmagát”. Nagyon jók a visszajelzések, mert már az első alkalommal jelentős ellazulásról, a belső béke addig ismeretlen mértékű megtapasztalásáról számolnak be a vendégek. „Kozmikus élmény”, „NASA szintű pihenés” és hasonló kifejezések hangzanak el. Van, aki „Köbükinek” nevezi az ágyat (a Mézga család után) és azt mondja, hogy volt életem a Köbüki előtt és van egy új, szabadabb életem a Köbüki után. Van, aki komolyabb betegségeken keresztül jut el a motivációhoz, hogy elkezdjen szervezete belső folyamataival foglalkozni. Van, akinek nincs szüksége rémisztő szöveti elváltozásokra ahhoz, hogy elkezdjen a dolgok mélyére nézni. A protokoll hasonló: először ahhoz segítjük hozzá a vendéget, hogy nyugodtan merjen önmagával szembe nézni. Eközben támogatjuk, hogy a táplálkozásában is megtegye a lényeges változtatásokat, amennyiben ez szükséges. Segítünk odafigyelni arra, hogy lehetőleg minden a személyes alkati igényeknek megfelelően szolgálja a zavartalan belső információáramlást, hiszen a cél az, hogy a vendég adaptációs képessége a leghatékonyabban működjön, teljesítménye optimális legyen, azaz „élete csúcspontjára” kerüljön. Ehhez megtanítunk gyakorlatokat, segítünk a relaxálás és a meditálás elsajátításában. Lehet jógán, labdás foglalkozáson, vagy légzőgyakorlatokon keresztülhaladni. A speciális gyenge ingerek házi feladatként való végrehajtása szintén inspirálóan hat az idegrendszer és a lélek számára, hogy folytassa a megkezdett utat és számoljon fel minden belső blokkot. Nagyon fontos még a táplálkozási ismeretek elsajátítása is, mert a szervezetnek az emésztőrendszer tehermentesítésén és optimális működésén keresztül óriási segítséget nyújthatunk a belső nyugalom és kiegyensúlyozottság eléréséhez. Ezen kívül az éjszakai pihenés minősége is nagyban függ az emésztőrendszer állapotától. Művészetterápia és kreativitás-fejlesztés is szerepel a programokban, mert a szépség és a harmónia megélése nagyban segíti az adaptációs képesség kibontakozását. Az előhívott katartikus hatás minden szinten segít az önbecsülés és az önbizalom fejlesztésében, valamint segít begyakorolni a „flow élményt”. Ez megerősíti a cselekvőképesség érzését, valamint azt, hogy „erőfeszítés nélkül” végezzük a feladatainkat, így a görcsös magatartásformák letanulásra kerülnek.

– Személyes életszemléletedben, életfilozófiádban a bevezetőben írt fogalmak egyre nagyobb szerepet kapnak. Mi az életigenlésed?

– Mindenre figyelek és semmire sem reagálok ítélkezés formájában, igyekszem ténylegesen transzparenssé válni, hogy mindenre tudjon reagálni a szervezetem. Elfogadom, hogy a sorsom minden mozzanata rám vonatkozik, és a javamat szolgálja. Lelkemben hálát adok mindenért, megtalálom a szépet mindenben, mert megfigyelem az önvalóját. Természetesen nehézségek megélése közben még nem tudom, hogyan szolgálja az adott probléma az előrehaladásomat… Megfigyelésem viszont az, hogy előbb-utóbb mindig kiderül, hogy ténylegesen lehetőséget biztosít a sors a fejlődésemre a nehézségek által. Ezt a tapasztalatot adom tovább a munkatársaimnak és a vendégeimnek, ezért indítottam el a Hatos Csatornán egy önálló tv műsort, aminek a címe Mátrix.

Vajda Márta

Életigenlők.hu
A rák ellen az emberért, a holnapért! Társadalmi Alapítvány 1214 Budapest, Kossuth Lajos u. 152.

+36/1-217-0404, +36/1-476-0230

Adószám: 19009557-2-43

IMPRESSZUM

Created by maiskola.hu